Stanowisko SKGA odnośnie pojawiających się informacji na temat zmian właścicielskich w Arce

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki wyraża głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się ostatnio informacjami odnośnie sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Arki Gdynia oraz brakiem jakichkolwiek widocznych działań ze strony nowego właściciela oraz Rady Nadzorczej Klubu.

Od nabycia większościowego pakietu akcji Arki Gdynia przez Pana Dominika Midaka minęło już kilka tygodni. Wierzymy, iż w Gdyni pojawili się poważni inwestorzy, którzy chcą nawiązać dialog z kibicami oraz w pełni wykorzystać potencjał i ostatnie niespodziewane sukcesy sportowe Arki. Niestety, do dnia dzisiejszego, nie poznaliśmy planów nowego właściciela dotyczących rozwoju Arki.

Apelujemy o jak najszybsze spotkanie z nowym właścicielem i przedstawienie nam konkretnych działań i planów dotyczących przyszłości Arki. Nie godzimy się na kolejne lata stagnacji i marnotrawienia możliwości Klubu z Miasta Morza i Marzeń.

Największy nasz niepokój budzą jednak spekulacje medialne odnośnie sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Arki.  Dostrzegamy niebezpieczeństwo w dowolności sprzedawania akcji Klubu pomiędzy kolejnymi osobami, spółkami i funduszami, których pochodzenie i reputacja są bardzo wątpliwe oraz wyrażamy sprzeciw wobec takich praktyk, godzących w dobre imię Klubu i Kibiców.

W związku z obecną sytuacją chcemy publicznie postawić kilka pytań:

- czy Arka trafiła w dobre ręce inwestorów zainteresowanych rozwojem Klubu, czy może jest tylko kartą przetargową do inwestycji  w Gdyni, lub traktowana jest jako okazja do szybkiego wzbogacenia?

- jakie pomysły ma nowy właściciel Arki na funkcjonowanie i długoletni rozwój sportowy i organizacyjny  naszego  Klubu?

- czy współwłaściciele przyciągną do Arki nowych sponsorów i wykorzystają marketingowo nasze sukcesy oraz potencjał najbardziej utytułowanego klubu Pomorza?

 - czy Arka będzie walczyć o najwyższe cele?

Liczymy, iż wkrótce dojdzie do spotkania przedstawicieli kibiców z nowym właścicielem Klubu na którym poznamy odpowiedzi na powyższe pytania.